Žádost o registraci


Do poznámky prosím uveďte, o jaký sortiment máte primárně zájem
a váš předpokládaný odběr / měsíc.

Seznam dokladů (bez těchto dokladů nebude možné registraci dokončit), které po vyplnění tohoto fomuláře odešlete prosím na registrace@fagron.cz:

Zdravotnická zařízení
  • Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení z krajského úřadu (s uvedením IČ provozovatele a názvu lékárny), zřizovací listina – postačí scanová kopie
  • Formát lékárenského programu (lekis, pharmis, PDK4...)
  • Připište bankovní spojení
Ostatní
  • Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku – postačí scanová kopie
  • Upřesněte adresu místa dodání pokud je odlišná od adresy fakturační
  • Připište bankovní spojení

Děkujeme.

Všechna pole formuláře jsou povinná.Jsme členem skupiny Fagron: