Společnost Fagron nenese za používání informací z těchto stránek žádnou odpovědnost. Stránky jsou uživateli používány na vlastní riziko. Informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky z oblasti farmacie.

Poskytovaným informacím na internetových stránkách společnosti Fagron je věnována maximální pozornost a péče, přesto nelze zaručit 100% přesnost, úplnost či aktuálnost informací vzhledem k možným změnám v legislativě. Společnost Fagron, vedení společnosti, zaměstnanci společnosti, ani jakékoliv třetí strany uvedené na této webové stránce nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé ztráty vyplývající z použití nebo z jednání v reakci na uvedené informace na těchto stránkách, vyjma případů, kdy by byl prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost.

Některá prohlášení v této webové stránce jsou výhledová prohlášení. Taková prohlášení zahrnují informace o strategických možnostech, budoucích strategiích a očekávaných výsledcích těchto strategií, ale nejsou omezeny jen na uvedené případy. Tato prohlášení jsou založena na současných interních odhadech a očekáváních firmy Fagron na základě vývoje trhu a jsou platná ke dni, kdy byla provedena. Skutečné výsledky společnosti se mohou lišit od těch, které jsou ve výhledových prohlášeních uvedeny. Fagron prohlašuje, že nemá za povinnost sledovat a zveřejňovat vývoj rizik, provádět revize výhledových prohlášení či provádět úpravy dle vývoje situace a budoucích událostí.

Webové stránky třetích stran, na které tyto webové stránky mohou odkazovat, nejsou spravovány či vytvořeny skupinou Arseus. Fagron, vedení společnosti a zaměstnanci společnosti nenesou žádnou odpovědnost za obsah stránek třetích stran, ani to, zda tyto stránky třetích stran jsou v souladu s platnými zákony a předpisy. Fagron, vedení společnosti, její zaměstnanci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku použití informací z webových stránek třetích stran a následně učiněných opatření.

Ustanovení tohoto "Právního upozornění" může být změněno bez předchozího upozornění.