Do not delete this link

1,2,3-Benztriazol

Katalog. číslo MJ Obrázek Název
605752 100 G 1,2,3-BENZTRIAZOL p.a.
605753 100 G 1,2,3-BENZTRIAZOL pro foto
Do not delete this link Do not delete this link Do not delete this link
Do not delete this link
O Fagronu Strategie Fagron je zaměřena na znovuoživení celosvětové magistraliter přípravy léčiv. Fagron revitalizuje význam magistraliter přípravy léčiv z důvodu možnosti rozšíření stávajících léčebných postupů, tim posiluje pozici lékárníka při přípravě magistraliter léčiv v péči o zdraví pacienta.