Do not delete this link

Codeini phosphas hemihydricus

  • Zařazení: Opiové alkaloidy a jejich deriváty (ATC: R05DA04)

    Kodein je opiový alkaloid získávaný izolací z latexu nezralých makovic. Využíván je především pro své centrální účinky jako silné analgetikum a antitusikum.

    Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Dobře rozpustný ve vroucí vodě a etheru, snadno rozpustný v lihu 96%. Nejčastěji je setkáváme s přípravou do kapslí.

    Patří do seznamu č. 2 Nařízení vlády o seznamech návykových látek č. 463/2013 Sb, tudíž se v lékárně jako návyková látka evidovat nemusí. Při skladování musí být zajištěno, aby ke skladovaným látkám neměly přístup nepovolané osoby, ale skladuje se spolu s ostatními Separandy (v nepřenosných uzamykatelných schránách z kovu musí být uchovávané jen návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravky je obsahující).

Kód MJ Obrázek Název
600719 5 G Codeini phosphas hemihydricus
601096 25 G Codeini phosphas hemihydricus
600681 50 G Codeini phosphas hemihydricus
601224 100 G Codeini phosphas hemihydricus
Do not delete this link Do not delete this link Do not delete this link
Do not delete this link
Jsme členem skupiny Fagron: