AquaNeoFarm® unguentum - základ typu neoaquasorb

Biely, tuhý, bezvodý masťový základ vytvárajúci s vodou emulzie typu o/v. Základ je založený prevažne na uhľovodíkovej báze (tekutý a pevný parafín). Ďalej obsahuje kyselinu stearovú, emulgátory v/o glycerol-monostearát 40-55 a cetylstearylakohol. S uvedenými emulgátormi typu v/o vytvára zmesový emulgátor, ktorý umožní po pridaní hydrofilných látok vytvorenie stabilnej emulzie typu o/v.

Bezvodý základ AquaNeoFarm® unguentum pojme niekoľkonásobne väčšie množstvo vody než obsahuje. Hydrofilná fáza musí však obsahovať minimálne 30% vody pre vznik vyhovujúcej emulzie. Ďalej je pre správne zapracovanie liečiv dôležitá teplota. Vodu či hydrofilné látky je potrebné pridávať za horúca, pri 70-75°C. Oleofilné liečivá možno zapracovať do určitej koncentrácie (obvykle 30-50%) i za studena.

Samostatne sa AquaNeoFarm® unguentum používa veľmi zriedka, ako premasťujúci prípravok ľahko zmývateľný vodou. K samostatnému použitiu sa častejšie využíva AquaNeoFarm® cremor, ktorý kopíruje zloženie masti, ale je zriedený vodou v pomere 1: 1 a s prídavkom zvlhčujúceho glycerolu.

Pri predpisovaní do magistraliter prípravku je dôležité odlišovať bezvodný základ AquaNeoFarm® unguentum a neoaquasorbový krém AquaNeoFarm® cremor.