SyrSpend® SF - Inovácia suspendovania v magistraliter

SyrSpend® SF predstavuje rad moderných suspenzných základov pre magistraliter prípravu tekutých liekových foriem. Obsahujú aktívnu suspenznú technológiu - pre lepšie suspenzné vlastnosti (ľahká roztrepateľnosť, vysoký stupeň homogenizácie účinnej látky v suspenzii) je použitý inertný modifikovaný škrob. Príjemnú chuť, ideálnu konzistenciu a nízku osmolalitu (<50 mOsmol/kg) formulácie ocenia predovšetkým geriatrickí a pediatrickí pacienti, ktorí môžu mať problémy s prehltnutím pevných liekových foriem.

Fagron SyrSpend® SF - 6 vlastností, pre ktoré si naše suspenzné vehikulá obľúbite

1. Aktívna suspenzná technológia à Unikátne vlastnosti suspenzie umožňujú dosiahnuť optimálne viskozity pre presné dákovanie
2. Starostlivo vybrané pomocné látky à Vehikulum je vhodné pre väčšinu Vašich pacientov
3. Overená kompatibilita à Vhodné pre široké spektrum liečiv vyžadujúcich kyslé alebo alkalické pH
4. Maximálny komfort pre pacienta à Príjemná chuť, krémová textúra, komfortná administratíva
5. Jednoduchá príprava à Efektívne balenie pre jednoduchú manipuláciu počas prípravy
6. Záruka farmaceutickej kvality à Všetky produkty sú testované podľa najprísnejších kritérií Správnej výrobnej praxe (GMP)


Fagron Syrspend® SF Produktový rad

SyrSpend® SF PH4 (LIQUID) 
Tekutá forma pre jednoduché použitie
• Suspenzné vehikulum v tekutej forme ihneď k použitiu
• Rovnomerné rozloženie liečiva v suspenzii
• Krémový pocit v ústach, príjemná chuť
• Jemne konzervované nízkym množstvom benzoanu sodného <0.1 %
• Nízka osmolalita (<50 mOsmol/kg), zaistí nízku GIT dráždivosť
• Optimalizované pH 4,2
• Ľahká príprava v dvoch krokoch
• Dostupné v balení 473 ml

SyrSpend® SF PH4 (DRY, PRÁŠOK PRE REKONŠTITÚCIU) Prášková forma bez konzevantov s kyslým pH
• Predvážené množstvo prášku pre rekonštitúciu vo validovanej liekovke
• Jednoduchá príprava v 3 krokoch priamo v originálnej liekovke
• Vhodné pH 4,2
• Bez obsahu konzervantov
• Nízká osmolalita (<50 mOsmol/kg)
• Liečivá látka môže byť pri príprave pridaná priamo do originálnej oranžovej liekovky SyrSpend® SF
• Príjemná chuť – neutrálna príchuť
• Prášok pre rekonštitúciu pre prípravu 100 ml suspenzie

SyrSpend® SF Alka (DRY, PRÁŠOK PRE REKONŠTITÚCIU) 
Prášková forma bez konzevantov so zásaditým pH
• Predvážené množstvo prášku pre rekonštitúciu vo validovanej liekovke
• Jednoduchá príprava v 3 krokoch priamo v originálnej liekovke
• Vhodné pH > 7 pre látky vyžadujúce pre stabilitu alkalické pH
• Bez obsahu konzervantov
• Nízká osmolalita (<50 mOsmol/kg)
• Príjemná chuť – neutrálna príchuť
• Prášok pre rekonštitúciu pre prípravu 100 ml suspenzie


Fagron pre Vás realizuje viac ako 100 stabilitných štúdií liečivých látok s vehikulami SyrSpend® SF.
Každý mesiac pre Vás aktualizujeme Prehľad kompatibilných látok.