Fagron Partner Program

združuje lekárne, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je magistraliter príprava a tieto lekárne s nami úzko spolupracujú.


Venujete sa vo Vašej lekárni magistraliter príprave a radi by ste sa stali partnerskou lekárňou Fagron? Dajte to o sebe vedieť – zapojte sa do Fagron Partner Programu!
Ste lekár a hľadáte lekáreň, ktorá rozumie magistraliter príprave a pomôže Vám zostaviť vhodnú receptúru pre Vášho pacienta?
Neváhajte sa na nás obrátiť - napíšte na info@fagron.sk.

Fagron Partner Program podporuje lekárne, ktoré sa venujú magistraliter príprave:
 
  • poskytuje im odborné poradenstvo v oblasti magistraliter prípravy
  • vzdeláva ich v oblasti magistraliter prípravy
  • odporúča ich lekárom predpisujúcim IPL
  • zverejňuje ich zoznam v mobilnom receptári Fagron SK Receptár
  • ako prvé ich informuje o novinkách a inováciách pre IPL

Fagron partnerské lekárne pacientom vždy maximálne pomôžu kvalitnou prípravou a zrozumiteľnou dispenzáciou.