PontoFarm®

Žltý až žltozelený, tuhšie, bezvodný emulgujúci masťový základ bez obsahu konzervačných látok. Je tvorený kombináciou parafínov, vazelíny a tuku z ovčej vlny, ktorý spolu so stearátom hlinitým stabilizuje emulziu (pravé emulgátory).

V porovnaní so základom syndermanového typu obsahuje PontoFarm® menšie množstvo tuku z ovčej vlny, a preto sa častejšie používa v v pediatrickej praxi.