CapsiCards® System bol vyvinutý v úzkej spolupráci s farmaceutmi zaoberajúcimi sa prípravou magistraliter
a vďaka tomu ponúka komplexné riešenie pre jednoduché a účinné plnenie kapsúl.
Úspora času: až o 35% oproti bežným systémom plnenia kapsúl.

  1. Špičková kvalita, úspora času a nákladov

  2. Unikátna kombinácia strojčeka a kapsúl CapsiCards®

  3. CapsiCards® System Sortiment