Fagron - Záruka kvality a profesionality

Požiadavky našich zákazníkov sú pre nás prioritou! Fagron neustále zhromažďuje a vyhodnocuje požiadavky zákazníkov a reaguje tak na potreby trhu v danom čase a v danom regióne. Pri poskytovaní inovatívnych riešení na mieru môžete ťažiť zo sily a rozsahu našej medzinárodnej siete. Všetky procesy prebiehajú v rámci Správnej výrobnej praxe podľa európskych noriem a predpisov. Prísne posudzovanie dodávateľov je zárukou vysokej kvality všetkých výrobných produktov a uspokojí tak aj najnáročnejších odberateľov.Unikátna kvalita Fagron
Kvalifikácia výrobcov a produktov od určitého výrobcu prebieha v súčinnosti medzi oddelením pre Nákup zásob a oddelením Kvality. Od schválených výrobcov si oddelenie Kvality žiada pravidelne rozsiahlu radu dokumentov, napr. GMP certifikát, výrobnú licenciu, analytické certifikáty, dotazník o produkte a výrobcovi, údaje o stabilite, bezpečnostný list, metódy analýzy a rozpúšťadla, TSE/BSE prehlásenie týkajúce sa kvality produktu a výrobcu. V prípade nového výrobcu je zároveň požadovaná vzorka produktu k realizovaniu skúšok. Na základe tejto dokumentácie, oddelenie Kvality uskutoční analýzu rizík a schváli alebo zamietne takýto produkt od daného výrobcu a odporučí realizáciu objednávky oddeleniu Nákupu.


Štandardná ponuka

Bohatá škála produktov pokrýva potreby farmaceutických, kozmetických, veterinárnych
a ďalších odvetví. Štandardná ponuka Fagron sa skladá z viac než 1500 produktov.

Výhoda pre Vás:
• Jediný zdroj
• Viac možností
• Okamžitá dostupnosť na sklade


Kompletná dokumentácia
Podľa Európskej legislatívy a Nariadeniu je nevyhnuteľné, aby suroviny boli dodávané so správnou dokumentáciou. Kvalita je deklarovaná certifikátmi kvality zodpovedajúcimi platným normám Európskej únie (CoA) a dokumenty osvedčujúcimi bezpečnosť produktov (MSDS, BSE, TSE).
Výhoda pre Vás:
• Overení dodávatelia a produkty
• Voľne dostupné dokumenty potvrdzujúce kvalitu