Fagron Váš partner pre magistraliter


S potešením Vás môžeme informovať, že spoločnosť Fagron a.s., ktorá je popredným výrobcom a distribútorom liečivých a galenických prípravkov pre lekárne, vstúpila v tomto čase na slovenský trh.
Stratégia spoločnosti je zameraná na znovuoživenie celosvetovej magistraliter prípravy liekov. 

Spoločnosť Fagron bola založená v roku 1990 a sídli v Rotterdame (Nizozemsko).
Vďaka trvalému zameraniu na inovácie, kvalitu a postupy založené na skúsenostiach a moderných prístupoch sa spoločnosť Fagron dostala do vedúceho postavenia v oblasti magistraliter prípravy.
Viac ako 160 farmaceutov spoločnosti Fagron neustále vyvíja nové, jedinečné produkty a koncepty, aby vyšli v ústrety celosvetovo rastúcemu dopytu po individuálnej starostlivosti. Navštívte našu celosvetovú databázu receptúr compoundingmatters.com. 

Fagron produkty sú distribuované k cca 200 000 zákazníkom do viac než 60 krajín sveta. Požiadavky našich zákazníkov sú pre nás prioritou! Fagron neustále zhromažďuje a vyhodnocuje požiadavky zákazníkov a reaguje tak na potreby trhu
v danom čase a v danom regióne.

Magistraliter príprava je neoddeliteľnou súčasťou každej lekárne a aj v dnešnej dobe nachádza svoje uplatnenie predovšetkým v dermatológii alebo pri potrebe dosiahnutia vhodného dávkovania pre špecifických pacientov (pediatrická populácia, seniori, pacienti s poškodením obličiek/pečene).

Svoje podnety a požiadavky nám môžete napísať na info@fagron.sk.

Fagron - inovatívne riešenie pre individuálny prístup k Vašim pacientom